Gebedspunten

De ChristenUnie wil God dienen door praktische politiek te bedrijven in Alphen aan den Rijn waarin onze Christelijke identiteit een belangrijke rol speelt. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. We zijn er ook van overtuigd dat gebed voor de stad en het gemeentebestuur hier in belangrijke mate aan bijdraagt. Graag willen wij u vragen om ons biddend te ondersteunen.

"En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort." 1 Johannes 5:14

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden,  voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatste, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 1 Timotheüs 2:1,2”

Gebeds- en dankpunten:

  • bid voor de fractie van de ChristenUnie Alphen aan den Rijn;
  • bid voor de burgemeester, wethouders en raadsleden van Alphen aan den Rijn;
  • dank God voor de mogelijkheid om in een vrij land politiek te bedrijven;
  • bid voor het werk van de Koning, Ministers en Kamerleden;
  • bid voor het werk van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Gedeputeerden en Statenleden.