Samen leven naar bijbelse waarden

Samen leven naar Bijbelse waarden

Wij geloven dat God ons, onder andere in de Bijbel, ons leert hoe wij op deze wereld samen moeten leven. Zo heeft Jezus Christus ons geleerd om God en onze naasten lief te hebben. Natuurlijk geeft de Bijbel niet altijd pasklare antwoorden. Wij geloven dat waarden als veiligheid en gerechtigheid, vrijheid, leefbaarheid en verantwoordelijkheid in de samenleving alleen van blijvende betekenis zijn wanneer uitgegaan wordt van de normen die God ons zelf in de Bijbel aanreikt.

In onze samenleving is Gods woord vaak niet meer het richtsnoer. Het is daarom belangrijk dat christenen ook in de gemeenteraad op basis van Gods woord hun stem laten horen. De ChristenUnie wil daarom, samen met andere christenen in de gemeenteraad, in de lokale politiek en in de samenleving actief zijn.