Gemeente Alphen aan den Rijn maakt plannen voor aardgas vrij wonen

Afbeelding van moerschy via Pixabay.jpgmaandag 09 november 2020 10:00

ChristenUnie wil een duidelijk plan!
Onze gemeente wil in 2050 een fossielvrije en energie- en CO2 neutrale gemeente zijn. Dat betekent o.a. dat alle woningen in onze gemeente, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, in 2050 aardgasvrij zijn. Om dit mogelijk te maken wordt een Transitievisie Warmte (TVW) opgestelddie eind 2021 gereed moet zijn. De gemeenteraad heeft hiervoor op 15 oktober 2020 de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld. Deze uitgangspunten vormen de basis bij de uitwerking van de TVW, daarmee het gemeentelijk warmtebeleid en het uitvoeringsplan.
Kort gezegd is het de bedoeling om alle huizen voor 2050 van het aardgas af te halen. In het plan dat daarvoor moet komen, wordt beschreven in welke volgorde de wijken in onze gemeente zullen worden aangepakt en naar welke alternatieven voor aardgas er wordt gekeken (geothermie, aquathermie, warmtepomp, etc.). In 2030 moeten de eerste wijken in Alphen aan den Rijn aardgasvrij zijn.
Vanuit de fractie van de ChristenUnie is in de Raad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een goed communicatie- en participatietraject. Het op termijn van het aardgas af gaan, is een ingewikkelde en ingrijpende gebeurtenis die achter de voordeuren van alle inwoners en ondernemers zich zal afspelen. Iedereen moet weten welke alternatieven er zijn voor aardgas om te koken of je woning te verwarmen. In de eerste fase opent de gemeente het gesprek en direct daarna moet er een plan liggen dat iedereen begrijpt, zodat iedereen deel kan nemen aan het proces dat leidt tot de besluitvorming over de betekenis van gebruik van warmte in plaats van aardgas. 'Samen met de inwoners en ondernemers, dan alleen kan het slagen' Uiteindelijk moet iedereen weten hoeveel het gaat kosten om het aardgasvrij te wonen.

« Terug