« Terug

Gemeente richt nieuwe stichting op voor preventie in kader van gezond leven

Alphen Vitaal foto.jpg23 juni 2021

De gemeente Alphen aan den Rijn hecht grote waarde aan het bevorderen en stimuleren van een gezonde levensstijl. Dit is één van de speerpunten van het preventiebeleid van de gemeente. Gebleken is dat voldoende bewegen, sporten, gezond eten, niet roken en matig alcoholgebruik een positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van burgers. Helaas blijkt uit allerlei onderzoeken dat veel volwassenen en kinderen te zwaar zijn, te weinig bewegen en sporten en ongezond eten en drinken. Daardoor krijgen zij te maken met gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten enzovoort.

Vaak willen mensen hun levensstijl wel veranderen, maar weten ze niet hoe ze dat aan moeten pakken en hebben ze hiervoor ook onvoldoende financiële middelen. Daarbij  komt nog dat het veranderen van een bepaalde manier van leven veel tijd, energie en doorzettingsvermogen vraagt. Het dan ook van het grootste belang dat burgers (volwassenen en kinderen) in de gelegenheid worden gesteld en worden ondersteund om te komen tot een gezondere levensstijl.

De ChristenUnie-fractie is om deze redenen voorstander van een goed en stevig preventiebeleid.

Nu hebben burgemeester en wethouders (B&W) voorgesteld om de preventie op het gebied van gezond leven onder te brengen in een nieuwe stichting 'Alphen Vitaal'. Dat houdt in dat de samenwerking met de organisatie 'Alphen Beweegt' wordt beëindigd. ‘Alphen Beweegt’ voerde vanaf 2015 de preventie-activiteiten op het gebied van sport en bewegen uit, maar bereikte daarin onvoldoende resultaten.

De ChristenUnie-fractie heeft begrip voor het voorstel van het college, maar plaatst wel vraagtekens bij de manier waarop de overgang tot nu toe verloopt. De stichting ‘Alphen Vitaal’ heeft nog geen bestuur en nog geen eigen jaarplan. Het is alleen al daarom nog onbekend hoe de stichting de brede preventie-opdracht gaat invullen. Volgens de fractie moeten de buursportcoaches (tot voor kort in dienst bij 'Alphen Beweegt') zich niet alleen bezig houden met het bevorderen van sporten en bewegen, maar ook met het stimuleren van gezond eten en drinken, niet roken en matig alcoholgebruik. Het is de vraag of zij daarvoor voldoende zijn toegerust.

De fractie van de ChristenUnie heeft in de vergadering van de gemeenteraad van 3 juni jl. vóór het voorstel van het college gestemd, maar in een stemverklaring de bovenstaande onzekerheden benoemd. De fractie blijft de ontwikkelingen en werkzaamheden van de stichting ‘Alphen Vitaal’ nauwlettend volgen.

 

« Terug