« Terug

Werkbezoek aan de Lindenhovestraat in Zwammerdam

Lindenhovestraat Rij Rustig.jpeg25 juni 2021

In de Lindenhovestraat in Zwammerdam is het al een tijdje hommeles. Ooit gebouwd voor paard-en-wagen is het anno 2021 een straatje waar veel te veel, te zwaar en te breed verkeer ook nog eens veel te hard doorheen sjeest. Dat is vragen om ongelukken. Niet alleen gevaarlijk voor verkeersdeelnemers, maar ook voor de omwonenden die de scheuren in hun prachtige woonhuizen zien schieten en veel kosten moeten maken om dat telkens weer te herstellen.

Hoewel er voor te zwaar en te breed agrarisch verkeer een verbod is om in de Lindenhovestraat te rijden, wordt dat met voeten getreden. Logisch, want handhaving ontbreekt en de inrichting van de straat is inmiddels weer zodanig dat het lijkt alsof zo’n overtreding geen kwaad kan. De ChristenUniefractie heeft daarom officiële vragen gesteld aan het college. Doel is om de juridische situatie wat duidelijker te krijgen, maar ook om de belangenafweging vanuit het verleden wat meer helder te krijgen zodat we wellicht met een oplossing kunnen komen.

Om de lieve vrede in de Lindenhovestraat weer terug te vinden, moeten er maatregelen worden genomen waar alle betrokkenen een warm gevoel van krijgen.

De uitnodiging voor het werkbezoek was door de ChristenUnie gedaan aan alle fracties in de Alphense gemeenteraad. Vertegenwoordigers van CDA, RGL, D66, VVD, PvdA en Nieuw Elan hebben er gehoor aan gegeven. In kleine groepjes zijn wij door omwonenden uitgebreid geïnformeerd over de situatie. Daaruit bleek overigens al snel dat het agrarisch verkeer vaak bestaat uit loonwerkers die vanwege de schaalvergroting worden ingehuurd. Elke week rijden er andere chauffeurs op die voertuigen, dus afspraken over langzamer rijden (30 km/uur is toegestaan) zijn niet goed te maken. Tijd is geld en doorrijden het devies!

Als boeren en loonwerkers geen gebruik meer mogen maken van de Lindenhovestraat, dan is het echt wel een heel eind omrijden om ergens te komen waar je zijn moet in de polder. Zeker als ook de Ziendeweg voor motorvoertuigen gaat worden afgesloten. De oplossing lijkt dus te liggen in een aparte landbouwweg die een praktische doorsteek mogelijk maakt, zodat groot en zwaar agrarisch vervoer buiten de smalle en kwetsbare Lindenhovestraat wordt gehouden. Dat scheelt de gemeente op korte en middellange termijn overigens ook veel geld op onderhoud van wegen en bruggen in die buurt, die nu stelselmatig kapot worden gereden bij gebrek aan een werkbaar alternatief.

Zodra de antwoorden van het college binnen zijn, gaan de bij het werkbezoek betrokken fracties samenwerken aan een motie die een oplossing van het probleem voor ogen heeft. Hopelijk leidt dit tot een besluit nog voor het zomerreces. Dat maakt het namelijk ook nog mogelijk om de situatie rondom het afsluiten van de Ziendeweg hierbij te betrekken, zodat er een duurzame oplossing kan worden gerealiseerd.

 

Caroline Blom-de Ruiter

« Terug