Anterieure overeenkomst en koopovereenkomst voor herontwikkeling van de Aarhof

aarhof.pngdonderdag 21 oktober 2021 13:00

In februari 2020 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van De Aarhof. De eigenaar wil het complex moderniseren en verduurzamen en hieraan woningen toevoegen waardoor het complex beter aansluit bij de rest van het centrum. Over deze plannen, de besluitvorming hierover in de gemeenteraad en de standpunten die de ChristenUnie-fractie hierbij heeft ingenomen, is al een en ander geschreven in onze nieuwsbrieven van mei en juli 2021.

Het college heeft nu zowel het plan als de Anterieure overeen­komst en de Koopovereen­komst vastgesteld. In zijn vergadering van 30 september heeft de gemeenteraad - op aangeven van de ChristenUnie-fractie - de wens uitgesproken om in die overeenkomst een zogeheten zelfbewonings­plicht op te nemen, alsmede een anti-speculatiebeding.

Aan een aangenomen amendement (wijziging van het raadsbesluit) van de ChristenUniefractie heeft de raad een tussenoplossing toegevoegd; dit vooruitlopend op nog vast te stellen beleid(sregels) via de 'Woonvisie november 2021'. Deze tussenoplossing houdt in dat in de Koopovereenkomst met de eigenaar wordt opgenomen dat deze de zelfbewoningsplicht zal doorleggen naar de kopers van de middel dure en betaalbare koopwoningen. Op deze wijze wil de gemeenteraad voorkomen dat meteen bij uitgave dan wel na verloop van (korte) tijd veel woningen in deze categorieën in handen komen van vastgoedbeleggers. In dat geval zullen er voor deze categorieën kopers nog minder betaalbare woningen over blijven.

« Terug