Het Coalitieakkoord

voorkant coalitieakkoord 2018-2022maandag 07 mei 2018

Een samenvatting van de bijdrage die door Caroline Blom namens de ChristenUnie is uitgesproken bij de presentatie van het coalitieakkoord 2018 - 2022 in de raadsvergadering van 26 april (het volledige akkoord is hier te downloaden):

Er was maar weinig tijd, maar we hebben het coalitieakkoord goed doorgenomen. De ChristenUnie staat ook er in genoemd. Op bladzijde dertig staan onze speerpunten min of meer opgesomd. Wij missen onze ‘WoW’, namelijk de lokale vertaling van ons programma Waardig Ouder Worden. Wij herkennen hier en daar, vooral in Hoofdstuk vijf over duurzaamheid, verschillende punten uit ons verkiezingsprogramma die door de nieuwe coalitie blijkbaar gedeeld worden. Dat vinden wij sowieso verstandig, maar dat had wel een slagje dieper gekund.

Dit is een hoofdlijnenakkoord, dat moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.  Komen er in dat uitvoeringsprogramma ook concrete resultaatsafspraken te staan?

De missie waarmee de coalitie op weg gaat ligt goed in het gehoor. Een beter leven wordt beloofd en geluk voor alle inwoners. Betekent dat een passende woonruimte voor iedereen? Zijn er binnenkort geen wachtlijsten meer voor een sociale huurwoning of een woning in het middensegment?  Is er passende zorg voor iedereen?

Kortom: wat zegt dit nu precies en hoe gaat dat voor elkaar komen?

Het brengt de ChristenUnie tot een meer filosofische vraag: kan alles wat gewenst wordt, voor iedereen geregeld worden zodat iedereen een beter leven heeft?  Realistischer zou zijn om gezamenlijk te bepalen wanneer ‘goed’ goed genoeg is.

Hoofdstuk 2 van het coalitieakkoord spreekt van een democratisch akkoord.

Toen ik dat gisteren weer voor het eerst sinds lange tijd hoorde, bij de presentatie in Parktheater, had ik een echte flashback naar mijn oude studieboeken van Thomas Hobbes, John Locke en Rousseau. Het oude sociaal contract, waarover de gedachten dateren vanuit de 16e eeuw, wordt door deze coalitie opnieuw van stal gehaald. Dat is niet nieuw, maar wel mooi.

Bent u van plan dat uit te werken conform de theorieën van John Rawls? Als u de ‘public reason’ van de inwoners in onze gemeente wil ontdekken, dan komt het door de ChristenUnie tijdens de formatie sterk bepleite behoeftenonderzoek heel erg snel om de hoek kijken.

Durft u dat op die manier uitgebreid aan te pakken? Of krijgen we in Alphen geen behoeftenonderzoek en komen die mooie woorden niet van het  papier? Er worden al zoveel onderzoeken voorgesteld, dan kan deze er ook nog wel bij.

In hoofdstuk 3 gaat u voor meetbare effecten. De ChristenUnie is erg benieuwd naar de aanpak en we zien graag concrete resultaatafspraken in het uitvoeringsprogramma.

De wijk maakt ondernemende businessmodellen: hoe ziet u dat voor zich? De wijkboekhouding combineert open data met lokale data. Wie trekt er aan de touwtjes van de wijkboekhouding?

Komt er een bandbreedte in die bestedingen, zodat grootverbruikers niet alles opslokken ten opzichte van wijken/dorpen waar de wensen of behoeften niet zo groot zijn?  Moet de wijkboekhouding overigens ook voldoen aan het 3xO criterium: Onvermijdelijk, Onvoorzien en Onuitstelbaar als er iets extra nodig is? Ook als blijkt dat de wijk een grootverbruiker is ten opzichte van andere wijken,  buurten en dorpen?

De paragraaf ‘Financiën en organisatie’ ziet er uit als een verlanglijst zonder financiële dekking. Uitgangspunt blijft echter een stringent begrotingsbeleid. Maar kunt u dan toch waarmaken wat u in de 20 bladzijden daarvoor concreet heeft aangegeven?   

En daarna komen nog de wensenlijstjes van de stakeholdersbijeenkomst. In ieder geval vallen ze onder de missie en dus maken ze kans op het afvinken van alles wat ze hebben ingebracht. Of toch niet?

Sociaal beleid
Erkent u het immense risico dat mondige inwoners en goed georganiseerde hoogopgeleiden de kans krijgen om meer geld en invloed te pakken ten koste van mensen die niet zo vooraan staan, wellicht niet- of laaggeletterd zijn en digitaal niet zo vaardig?

Armoedebestrijding moet naar armoedepreventie, dat vinden wij ook prima uitgangspunten. Iedereen moet naar betaald werk of naar vrijwilligerswerk. De ChristenUnie mist in deze context de waardering van mantelzorg en wil daarover van de coalitie graag een duidelijke uitspraak. Liefst vanavond nog (CB: die toezegging is in de vergadering gedaan).

Wonen en mobiliteit
De teksten over woningbouw en infrastructuur geven wat zorgen. Woonvisie is leidend, later wordt ook gesproken van de watervisie, cultuurvisie, plattelandsbeleid en nog wat meer bouwstenen.

Waarom pakt u dat zo fragmentarisch aan? Het college is zich er toch hopelijk wel van bewust dat we in deze raadsperiode een hele grote stelselwijziging moeten doorvoeren? Dat is de OmgevingsWet. In plaats van te spelen met bouwstenen, raadt de ChristenUnie  deze coalitie heel sterk aan om het grote geheel te zien en als de gesmeerde bliksem aan de gang te gaan met het opstellen van een omgevingsvisie. Met in dat proces een hele prominente rol voor inwoners en de gemeenteraad.

Economie
Meer bedrijven verleiden zich in Alphen aan den Rijn te vestigen door een aantrekkelijk aanbod neer te leggen, leidt altijd tot meer werkgelegenheid. Daar lezen we niets over?

Wat de ChristenUnie ook opvalt is de cryptische omschrijving van het ondernemersfonds en de koppeling van het budget aan parkeergelden. Gaat deze coalitie in tegen de motie ‘prettig verblijven’ en alsnog een dure parkeerproef doen? Of moeten we deze zin zo lezen dat het ondernemersfonds sowieso verplicht wordt om iets met parkeergelden te gaan doen? Graag verheldering van deze toevoeging, die volgens de ChristenUnie onnodig is.

Als je ondernemers serieus neemt, dan mogen ze zelf de besteding van hun eigen ondernemersfonds bepalen.

Tenslotte heeft de ChristenUnie een opmerking gemaakt over de wethoudersploeg die volledig uit mannen bestaat.

Wij hadden liever wat meer diversiteit gezien: vrouwen, kandidaten met een migratieachtergrond of jongeren.

Caroline Blom

 

Labels

« Terug