Speerpunten 2018 - 2022

CU-Logo-Alphen aan den Rijn-RGB-SocialMediaPFmaandag 07 mei 2018

De ChristenUnie heeft drie speerpunten voor de periode 2018-2022.

1. Omgevingsvisie door inwoners

De nieuwe Omgevingswet is de grootste stelselwijziging van de komende jaren. Er moet meer gebouwd worden en daarbij wil de ChristenUnie wonen en zorg aan elkaar gaan verbinden.
Het (opnieuw) in te richten gebied is van en voor mensen die er wonen, werken en verblijven.
De kwaliteit van de door de ChristenUnie geïntroduceerde Beginspraak moet daarom worden verbeterd. De gemeentelijke overheid stimuleert en luistert , want inwoners bepalen wat er gebeurt. De ChristenUnie pleit daarom voor een behoeftenonderzoek naar wonen en zorg in dorpen en wijken. De gemeente vraagt in eerste instantie aan ondernemers en buurtbewoners: wat vinden jullie belangrijk? Daarna worden er resultaatsafspraken gemaakt en houdt de gemeenteraad de uitvoering nauwlettend in de gaten.

2. WoW!

Het tweede speerpunt is de lokale uitwerking van het landelijke manifest Waardig Ouder Worden (WoW) dat de ChristenUnie, de ouderenbonden en Omroep Max met elkaar hebben gelanceerd.
Een lokale aanpak van eenzaamheid is daarin belangrijk, maar ook een concrete uitwerking richting een dementievriendelijke gemeente. Een goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers is al uitgebreid benoemd in het verkiezingsprogramma van de partij.

3. Duurzaamheid

Ten slotte maakt de ChristenUnie zich sterk voor duurzaamheid. Alle randvoorwaarden zijn inmiddels aanwezig, maar op welke manier worden er resultaten zichtbaar voor de inwoners van onze gemeente?
Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met gasloos bouwen, het plaatsen van zonnepanelen en windmolens of het stimuleren van afvalscheiding. De ChristenUnie maakt een speerpunt van het tegengaan van voedselverspilling. Als de VBA nieuwbouw voor elkaar kan krijgen, de wethouder Vastgoed van het huidige college is daar al druk mee bezig, dan kunnen er in dat nieuwe pand samenwerkingsvormen worden opgezet met Foodloop, St. Geldzorg en andere initiatieven die tegelijkertijd verspilling van voedsel en armoede tegengaan.

De ChristenUnie verbindt thema’s die niet voor de hand liggen en ziet de raadsvoorstellen in de nieuwe raadsperiode met belangstelling tegemoet. De lat ligt hoog om voor alle inwoners resultaten te bereiken waar iedereen wat aan heeft.

Labels

« Terug