« Terug

Fonds Wonen en Infra: ChristenUnie is voor, maar stemt toch tegen

infra afbeelding van Pexels via Pixabay.jpgdinsdag 06 oktober 2020 13:05

De raad heeft in zijn vergadering op 24 september jl. een reserve (fonds) ‘Wonen en infra’ ingesteld. Het geld dat in dit fonds wordt gespaard, kan worden gebruikt om investeringen in wegen en woningen te kunnen betalen. Zo vergroten we samen de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente.

Dat klinkt mooi, maar er zit ook een risico in. Het fonds voor die bereikbaarheid en leefbaarheid is een spaarrekening waarop automatisch gespaard wordt door de winsten en opbrengsten woningbouw en infrastructuur er meteen in te storten. Om die reden is dat geld voor geen enkel ander doel meer te besteden.

De ChristenUnie vindt het verstandiger om jaarlijks te bekijken hoe de gemeente er financieel voor staat en dan telkens een besluit te nemen hoeveel er in het fonds gestort kan worden, zonder dat bijvoorbeeld de zorg voor onze inwoners tekort gaat komen. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom tegen het voorstel gestemd. In de stemverklaring hebben we benoemd dat de instelling van een reserve (fonds) en de bestemming ervan akkoord is, maar het automatisch vullen ervan niet.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zit momenteel midden in het proces van een strategische heroriëntatie. Dat kan leiden tot andere keuzes voor besteding van het geld van de gemeente in de komende jaren.

Het voorstel van het college over ‘automatisch jaarlijks vullen’ van het ingestelde fonds legt een groot deel van de besteding van de financiële mogelijkheden (lees: het toekomstige spaargeld) vast, is daarmee expliciet en alleen voor ‘Wonen en infra’ beschikbaar en niet meer voor andere beleidsterreinen. Bij de jaarlijkse vaststelling van het Meerjarenperspectief grondexploitaties vloeien wat de ChristenUnie betreft de positieve saldi en winstnemingen, zoals tot nu toe het geval is, eerst gewoon naar de algemene middelen. De volgende stap is om eens goed te kijken wat echt nodig is en daarna bepalen we samen in de gemeenteraad welk bedrag er dat jaar in dit fonds kan worden gestort.

Het idee van de ChristenUniefractie sprak veel andere fracties aan, maar heeft het helaas niet gehaald. Het voorstel is met 16 van de 39 stemmen verworpen.

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
CU Amendement agendapunt 5 (reserve wonen en infra).pdf161,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug