kunst en cultuurdebat

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaat KHABBAZ tijdens het Alphense Kunst- en Cultuurdebat in gesprek met lijsttrekkers en woordvoerders van de politieke partijen uit gemeente Alphen aan den Rijn. Het debat vindt plaats op woensdagavond 9 maart in Theater Castellum.
 
Aan de hand van enkele prikkelende stellingen zal gespreksleider Andrea van der Pol (bekend als presentator kunstprogramma OPIUM, diverse debatten en tv optredens) de politieke woordvoerders polsen over hun ambitie en visie voor het Alphense kunst- en cultuurbeleid. Wat zijn hun speerpunten? Hoe staan zij tegeonver landelijke prioriteiten en regionale samenwerking? En in hoeverre blijven de speerpunten uit de Kunst- en Cultuurvisie 2021-2030 overeind staan? Tijdens het debat zullen enkele cultuurmakers zich presenteren. 
 
Datum: Woensdagavond 9 maart om 19.30u - 21u. 
De bar is daarna geopend. 
Locatie: Theater Castellum. 

Laat je stem en/of kom luisteren! Bij aanwezigheid graag aanmelden via info@khabbaz.nl.

Het Alphense Kunst- en Cultuurdebat wordt georganiseerd door Cultuurplatform KHABBAZ.