Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2020

Kerstgroet en kerstwens

 

In de week van 12 december belden vrijwilligers vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn aan bij zelfstandig wonende 80-plussers in onze gemeente. De ChristenUniefractie heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Aan de deur werd, op veilige afstand, gevraagd hoe het ging. Door onze fractievoorzitter werden op diverse adressen een tijdschriftje en een amaryllisbol afgegeven en warme wensen voor de komende feestdagen.

 

Begraafplaatsen

Van diverse kanten kreeg de fractie verontrustende berichten over het terugschroeven van de dienstverlening op de begraafplaatsen.De fracties van de ChristenUnie, CDA en SGP hebben daar vragen over gesteld. Ook is er medio november een gesprek met wethouder Schotanus geweest, waarin is gevraagd om een drietal scenario's uit te werken.

Scenario 1 : een uitwerking van de daadwerkelijke kosten, als er niets gewijzigd wordt.

Scenario 2 : de uitwerking van een ideaalscenario, waarbij niet op kosten worden gelet, maar alleen de dienstverlening centraal staat.

Scenario 3 : de uitwerking van een optimaal scenario, waarbij een ieder een bijdrage doet om de kosten in de hand te houden zonder de dienstverlening te verschralen.

Deze scenario’s worden in het eerste kwartaal van 2021 besproken in een commissievergadering. Dan zal bekend worden of het reeds genomen collegebesluit verder wordt uitgevoerd, of dat de gemeenteraad wellicht extra budget beschikbaar stelt om de dienstverlening op de begraafplaatsen te kunnen handhaven.

 

Speelruimtevisie en Speelruimteplan

Het is belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen, daar zal iedereen het over eens zijn. De ChristenUnie fractie heeft een aantal wensen voor speeltuinen. Voorop staat uiteraard het speelplezier, het moet een leuke plek zijn die uitnodigd om te gaan spelen. Daarnaast is het belangrijk dat de speeltuinen goed bereikbaar zijn zowel qua afstand als verkeersveiligheid. Een laatste wens is dat de speeltoestellen duurzaam worden ingekocht.

Twee aandachtspunten heeft de ChristenUniefractie aan de wethouder meegegeven:

  1. Niet altijd voor de deur, maar zeker wel om de hoek buiten spelen. Dat is een situatie die in alle wijken en dorpen van Alphen aan den Rijn redelijkerwijs bereikt moet kunnen worden.  Tijdens de raadsvergadering van 10 december heeft de fractie de VVD-motie ondersteund, waarin gevraagd wordt om onderzoek naar meer trapveldjes in de gemeente.
  2. Kunnen er bij alle speelplekken voor jonge kinderen bordjes worden gezet die het roken op die plek verbiedt? De fractie heeft een toezegging gekregen van de wethouder dat dit ook echt gaat gebeuren. Tot nu toe is er bij de bestaande speelplekken namelijk nog geen bordje gesignaleerd.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts