Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Maart 2021

Kiezen voor wat echt telt!

In deze crisis zien we scherper wat écht telt. Afgelopen jaar merkten we hoe kwetsbaar we zijn. Maar we zien ook hoe we meeleven met elkaar. Meeleven gebeurt binnen een familie, maar ook binnen een buurt, een school, een kerk, vriendengroep of op het werk. Dat geeft hoop.

We leren nu iedere dag dat ons kwetsbare bestaan niet maakbaar is én we hebben geleerd dat onze keuzes er toe doen. Het maakt veel uit als de buren een pan soep brengen, als je een kind opvangt van vrienden of je zoon wat vaker belt op eenzame momenten.

Iedere keuze maakt het verschil. Ook tijdens de komende verkiezingen.

De ChristenUnie wil kiezen voor wat écht telt.

We willen werken aan een samenleving waarin we zorgen voor elkaar. Daarom geven we steun aan meer generatiewoningen voor ouderen waar ze met hun naasten kunnen leven. Daarom meer ruimte voor mantelzorgers zodat mensen er echt kunnen zijn voor elkaar.

We willen ons sterk maken voor een rechtvaardige economie waarin mensen centraal staan.

In de belastingen moet er ruimte zijn voor huishoudens om te kiezen voor aandacht voor elkaar met minder financiële stress. Mensen in armoede en schulden verdienen een uitweg uit de misère. Het minimumloon mag omhoog zodat werk loont.

We willen kiezen voor de schepping. Door energie te besparen via isolatie en te zorgen dat onze kinderen schone energie gebruiken. Met kringlooplandbouw waarin boeren én de natuur het volhouden. Door andere keuzes rondom reizen door bijvoorbeeld het eerlijk belasten van vliegen en ruim baan geven aan de (internationale) trein.

We staan als land voor een aantal scherpe keuzes. De ChristenUnie wil die keuzes maken vanuit geloof dat we er niet alleen voor staan.

Met jou willen we kiezen voor wat echt telt.

Vertrouw je ons je stem toe?

PS: Aarzel je nog? Doe dan de 7-redenen test en onderzoek of de ChristenUnie bij jou past: www.christenunie.nl/test

Wil je ons verkiezingsprogramma bekijken? Ga dan naar Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025 - ChristenUnie.nl

 

 

 

Een nieuwe kijk op blik(jes)

U had misschien al gehoord dat er statiegeld wordt ingevoerd op blikjes. Dit is natuurlijk een prachtige oplossing om te voorkomen dat er een enorme hoeveelheid blikjes in de berm, de sloot of uw voortuin beland, maar wist u ook dat dit plan uit de koker van de ChristenUnie komt? Mede door de inspanningen van Carla Dik-Faber gaat deze maatregel er uiteindelijk komen. 

Het duurt nog wel een tijdje voordat deze maatregel zal worden ingevoerd, vanaf 31 december 2022 is deze maatregel van kracht. Een mooie stap op weg naar betere zorg voor onze schepping.

Waar je straks je blikje kan inleveren, wordt nog nader uitgewerkt. Net als bij flesjes is het aan producenten en supermarkten die blikjes op de markt zetten dit systeem vorm te geven. 

In april 2020 besloot staatssecretaris Van Veldhoven al statiegeld op plastic flesjes in te voeren voor minder zwerfafval. Vanaf deze zomer, 1 juli 2021, kan je de kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Nederland sluit zich met statiegeld op blik aan bij onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken.

Uitwerking motie aandacht voor geweld in relationele sfeer

Op 29 oktober 2020 werd bovengenoemde motie, mede ingediend door de ChristenUnie, door het college overgenomen. De motie gaat over het probleem van huiselijk geweld dat in deze corona-tijd alleen nog maar groter  wordt; er zijn veel signalen die daarop wijzen. Het is belangrijk om extra veel inspanningen te leveren om kinderen en volwassenen te beschermen. Op 21 januari jl. presenteerde het college de uitwerking van deze motie. Wat gaat de gemeente doen?

De gemeente gaat praktisch aan de slag. Zo komt er (extra) noodopvang voor kwetsbare gezinnen tijdens lockdowns. Hulpverleners van Tom in de buurt en Go! voor jeugd worden extra geschoold in herkenning en aanpak van huiselijk geweld. De gemeente gaat ook meer zijn best doen om inwoners die ondersteuning of zorg nodig hebben er op te wijzen waar zij zich kunnen melden om hulp te krijgen (website, FaceBook, Instagram). De landelijke campagne Veilig Thuis speelt uiteraard ook een belangrijke rol in het aandacht vragen voor het probleem van huiselijk geweld.

Op 15 februari lanceerde de gemeente een HulpApp. Deze app is een laagdrempelig middel om de juiste hulp te vinden als je te maken krijgt met huiselijk geweld. Dezelfde app is ook bestemd voor ‘omstanders’ die zorgen over de veiligheid van een gezin willen melden. (zie www.hulpapp.nl en de app is te vinden in de Google Play store en de App store van Apple)  

Het is ook van belang om met alle partijen te zorgen voor goed beleid en aanpak van geweld in de relationele sfeer. De gemeente gaat instellingen als GGD/Veilig Thuis, lokale teams (Tom in de buurt/Go! voor jeugd), het gemeentelijke Serviceplein en de politie vragen hoe zij huiselijk geweld signaleren en registreren. Deze informatie wordt gebruikt om geweld in de relationele sfeer aan te pakken. Met niet gemeentelijke partijen (huisartsen, scholen en kinderopvang) wordt overlegd over hoe zij goed samen kunnen werken met de andere partijen.

De ChristenUnie fractie is blij met de uitwerking van de gemeente. Uiteraard volgen we ontwikkelingen en houden goed in de gaten of de gemeente de toezeggingen waarmaakt in het belang van inwoners die bescherming en ondersteuning nodig hebben.

www.hulpapp.nl

Hoe maken we het Stadshart aantrekkelijker en trekken we meer bezoekers aan? Breder dan pure economie alleen!

afbeelding 1.png

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts