Leden

De ChristenUnie in Alphen aan den Rijn

De ChristenUnie Alphen aan den Rijn is een politieke partij van christenen die zich betrokken weten bij de samenleving en het bestuur hiervan. In de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ChristenUnie al jarenlang een wezenlijke bijdrage geleverd aan het gemeentebestuur en een rol van betekenis gehad in het college van burgemeester en wethouders.

De ChristenUnie is een betrouwbare partij in de politiek. Wij willen politiek bedrijven met als basis de normen en waarden zoals die uit de bijbel tot ons komen. De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar te laten functioneren met een politiek waarin de relaties tussen mensen centraal staan.

De leden zijn de uiteindelijke dragers van de lokale afdeling. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij een terugkoppeling wordt gegeven van de lokale politiek. Daarnaast worden ook andere informatieve bijeenkomsten georganiseerd. 

Samen leven naar Bijbelse waarden

Wij geloven dat God ons, onder andere in de Bijbel, ons leert hoe wij op deze wereld samen moeten leven. Zo heeft Jezus Christus ons geleerd om God en onze naasten lief te hebben. Natuurlijk geeft de Bijbel niet altijd pasklare antwoorden. Wij geloven dat waarden als veiligheid en gerechtigheid, vrijheid, leefbaarheid en verantwoordelijkheid in de samenleving alleen van blijvende betekenis zijn wanneer uitgegaan wordt van de normen die God ons zelf in de Bijbel aanreikt.

In onze samenleving is Gods woord vaak niet meer het richtsnoer. Het is daarom belangrijk dat christenen ook in de gemeenteraad op basis van Gods woord hun stem laten horen. De ChristenUnie wil daarom, samen met andere christenen in de gemeenteraad, in de lokale politiek en in de samenleving actief zijn.