Verkiezingsprogramma

In Alphen aan den Rijn gaat er veel goed. Het aantal banen is toegenomen, vrijwilligers zijn overal actief en veel meer mensen doen mee in de samenleving. Door de transitie in het sociaal domein kunnen we meer doen voor minder geld. In de gemeente Alphen aan den Rijn klopt het huishoudboekje, niet alleen deze maand en dit jaar, maar structureel tot aan 2021. De Lage Zijde is nagenoeg klaar waardoor het stadscentrum weer gezellig is geworden.

Tegelijk zijn er zorgen. Meer drukte in het stadshart van Alphen is gewenst. De leefbaarheid in de dorpen moet op peil blijven. Ook daar zijn er zorgen rondom winkels, scholen en andere voorzieningen.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. De aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen.

De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan ooit tevoren. De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Alphen aan den Rijn dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De ChristenUnie

  • Zorgt dat iedereen meetelt

  • Investeert in de toekomst van kinderen

  • Komt op voor (godsdienst)vrijheid