Kandidaten

 1. Michel du Chatinier
 Namens de ChristenUnie sta ik voor een veilig thuis in een veilig dorp. Lik op   stuk beleid hand in hand met veiligheid en zorg garanderen. In Alphen aan   den Rijn mag iedereen zich veilig weten!

 2. Caroline Blom - de Ruiter
 Iedereen heeft een waardevol talent! Ik zet mij in voor eerlijke kansen voor   iedereen om die talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. In een   betaalde baan, vrijwilligerswerk of mantelzorg.

 3. Monique Romeijn-van Gameren
 Kinderen en jongeren hebben de toekomst! Ik ga ervoor dat zij alle ruimte   hebben om gelukkig en gezond op te groeien, in liefdevolle, sterke gezinnen. 

 4. Siem Bak
 Ik zet me in voor voldoende betaalbare en duurzame woningen in de dorpen   en de stad, afgestemd op de wensen van de bewoners, in een prettige en   veilig omgeving.

 5. Jonathan Venema
 Het is voor mij van belang en daar wil ik mij dan ook voor inzetten, dat   jongeren mede bepalen welke koers de politiek op gaat. Om hun belangen op   langere termijn te kunnen waarborgen.

 6. Erwin Meems

 7. Wouter de Bonte

 8. Dik Berkhout jr.

 9. Germieke Quist-Anholts

10. Ton van Nimwegen

11. Frits Niemeijer

12. Willem van Ouwerkerk

13. John van Rumpt

14. Anja de Gelder-de Kooter

15. Joop van der Wijngaard

16. Jaap Demoed

17. Klaas Breemhaar

18. Alfred Riepma

19. Bert Kuijl

20. Arend van Zanten

21. Jacqueline Bregman

22. Ingmar Remmelzwaal

23. Aad Wagenaar

24. Rene Vletter

25. Timo van Steenis

26. Regina Zewuster-Schouten

27. Jan Bosman

28. Leen de Kooter

29. Koos van Arkel

30. Bart Geleijnse

31. Kees Demoed