Algemeen

De fractie is vooral gericht op de praktische lokale politiek. De fractie bestaat in ieder geval uit de leden van de gemeenteraad van de ChristenUnie maar ook uit steunfractieleden en het fractiesecretariaat. De fractie vergadert regelmatig in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de inbreng in de verschillende commissies en raadsvergaderingen voorbereid en besproken. Het is mogelijk om als maatschappelijke instelling aan onze vergadering deel te nemen en uw visie toe te lichten. Ook op deze manier kan de fractie goed op de hoogte blijven van wat er speelt in de maatschappij. Neem hiervoor contact op met het fractiesecretariaat, zie hieronder.

De fractie bestaat uit  Michel du Chatinier en Caroline Blom (fractievoorzitter).
Monique Romeijn en Jonathan Venema zijn raadscommissielid. Siem Bak is penningmeester.
Esther van Wijngaarden ondersteunt de fractie als fractiemedewerker.

Onze missie is om praktische politiek te bedrijven. Wij willen God en de maatschappij dienen door in de samenleving een leidende rol te vervullen geinspireerd door God. 

Wilt u iets met de fractie bespreken, neem dan contact op met het fractiesecretariaat: secretariaat@alphenaandenrijn.christenunie.nl