Fractiesamenstelling

Fractieleden

 • Caroline Blom | Fractievoorzitter & raadslid

  Drs. Caroline Blom-de Ruiter studeerde Rechten en Sociale Wetenschappen in Leiden en rondde daarna een studie Communicatie en Bedrijfskunde af. Na een loopbaan in de financiële sector, maakte ze bewust de overstap naar non-profit belangen- en brancheverenigingen ANWB en TLN. Binnen de ChristenUnie in Alphen was zij achtereenvolgens bestuurslid, commissielid en gemeenteraadslid.

  "Wat mij motiveert is samen bouwen aan een gemeente, waar mensen iets voor elkaar over hebben, omdat iedereen meetelt. Iets om door te geven aan de volgende generatie."

 • Siem Bak | vice-fractievoorzitter / penningmeester & raadslid

  Siem Bak is opgegroeid op een tuinbouwbedrijf aan de rand van Rotterdam. Hij heeft Tuinbouw gestudeerd aan de universiteit in Wageningen. Sinds zijn studie is hij werkzaam in de tuinbouwautomatisering. Na bestuurslid te zijn geweest en 10 jaar in de gemeenteraad van Boskoop te hebben gezeten, is hij na de fusie in 2014 gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn.

   “Een belangrijke drijfveer is op te komen voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. In de gemeentepolitiek wordt besloten over veel onderwerpen waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben. Ik wil me inzetten voor een leefomgeving waar iedereen zich veilig en thuis voelt, als basis om zich verder te kunnen ontplooien.”

 • Monique Romeijn | Fractiesecretaris & raadslid

  Monique Romeijn-van Gameren is opgegroeid in Alphen aan den Rijn. Zij studeerde Politicologie in Leiden en rondde later een internationale Master Bestuurskunde af. Zij werkt bij de gemeente Gouda als Beleidscoördinator sociaal domein. Binnen de ChristenUnie Alphen was zij eerder commissielid.

  "Politiek interesseert mij al van jongs af aan. Ik wil heel graag iets doen tegen oneerlijkheid. In de lokale politiek kan dat. Ik wil graag bijdragen aan een gemeente waarbinnen jong en oud hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten."

 • Ton van Nimwegen | Commissielid

  Ton van Nimwegen studeerde Economische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens bij de gemeente Rotterdam (Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing) en bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden). Binnen de ChristenUnie was hij eerder lid van de gemeenteraad en commissielid van de toenmalige gemeente Boskoop.

  "Mijn motivatie zoek ik vooral in het streven naar sociale rechtvaardigheid en veiligheid. Ik vind dat mensen gelijke kansen moeten krijgen om zich te kunnen ontplooien in een veilige omgeving.  De verantwoordelijkheid hiervoor is steeds meer komen te liggen bij de lokale politiek."

 • Jonathan Venema | Commissielid

  Jonathan Venema is opgegroeid in Alphen aan den rijn. Hij hoopt binnenkort de studie Social Work aan de Hogeschool Leiden af te ronden. Naast zijn studie is hij al acht jaar werkzaam in de detailhandel. Tevens zet hij zich in voor verschillende stichtingen/verenigingen/non-profit organisaties.

   ‘‘Vanuit mijn christen zijn, met als leidraad de Bijbel, is mijn drijfveer om binnen de politiek werkzaam te zijn. Het streven naar een rechtvaardige en eerlijke samenleving. Dat er een sterke gemeenschap en een betrouwbare overheid is, die oog heeft voor iedereen. Waarin we omzien naar elkaar en opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. Zodat een ieder in deze maatschappij een leefomgeving heeft waarin hij zich veilig en thuis kan voelen. Waarbij een ieder op zijn eigen manier tot zijn recht komt.’’

 • Esther van Wijngaarden | Fractiemedewerker

  Esther van Wijngaarden is geboren en getogen in Benthuizen. Na haar studie Journalistiek en Voorlichting (Communicatie) aan de Christelijke Hogeschool Ede, heeft zij bij diverse bedrijven en (non-profit) organisaties gewerkt als management assistent.
  Zij is actief als vrijwilliger bij verschillende verenigingen binnen haar kerkelijke gemeente en voor Diákonos, christelijke vrijwillige palliatieve- en terminale zorg.