Jongeren

Jong en ambitieus

Jongeren vormen een belangrijke groep in onze samenleving. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen om zo later een goede plaats in maatschappij te kunnen oppakken. Het is daarom belangrijk dat we in heel Alphen aan den Rijn beschikken over goed en voldoende onderwijs. Maar er moeten ook voldoende voorzieningen voor vrije tijdsbesteding.

Helaas is bij de ontwikkeling van verschillende wijken in het verleden soms onvoldoende rekening gehouden met voldoende voorzieningen. Dat heeft voortdurend aandacht nodig, omdat samen spelen, sporten of chillen nu eenmaal hard nodig is voor deze groepen.

Jongeren tot 27 jaar zitten of op school, of zijn aan het werk. Als dat niet het geval is, dan moet er hulp of ondersteuning geboden worden om dat (weer) voor elkaar te krijgen. Omdat de oorzaken daarvoor zeer verschillend kunnen zijn, is maatwerk geboden. De gemeente heeft daarbij een actieve taak om deze jongeren op te zoeken, te begeleiden en samen een duurzame oplossing in te richten.

Al tijdens de ontwikkeling op school vinden wij het belangrijk dat er een goede aansluiting ontstaat tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Bedrijven weten het beste wat zij nodig hebben en kunnen stageplekken creëren. Het onderwijs kan hierop haar aanbod aanpassen en jongeren goed voorbereiden op stageplekken bij bedrijven. Het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid moeten op dit punt zeer nauw samenwerken. Jongeren hebben immers de toekomst.