Senioren

Actieve senioren

Senioren leveren steeds meer een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Veel van hen doen mee aan het vrijwilligerswerk en dragen zo actief bij aan veel voorzieningen binnen Alphen aan den Rijn.

Senioren hebben recht op een volwaardige, zoveel mogelijke zelfstandige, en geïntegreerde plaats in de samenleving. De ChristenUnie is er daarom voorstander van dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in hun vertrouwde wijk. Niet alle senioren zijn echter zo vitaal. Daarom moet er voldoende zorg- en hulpverlening beschikbaar zijn (bijvoorbeeld hulp in de huishouding, maaltijdvoorzieningen, tijdelijke verzorging bij ziekte etc.). Ook moet het mogelijk zijn woningen geschikt te maken om er in te blijven wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een badkamer op de begane grond, maar ook om het verwijderen van drempels en het plaatsen van extra trapleuningen en een inloopdouche. Dit zijn dure aanpassingen waarvoor vaak het geld bij senioren ontbreekt.

Om de noodzakelijke aanpassingen toch financieel mogelijk te maken kunnen gemeenten de zgn. blijverslening invoeren. De gemeente leent dan het geld tegen een lage rente. De ChristenUnie nam in de gemeenteraad het initiatief om de blijverslening ook in Alphen aan den Rijn in te voeren..

Veel mensen in hun laatste levensfase hebben vaak behoefte aan stervensbegeleiding. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat aan deze mensen (bijvoorbeeld door professionele zorginstellingen, vrijwilligers en kerken) de beschikbaarheid krijgen voor een goede stervensbegeleiding. De gemeente dient hieraan bij te dragen.

Omdat senioren vaak heel goed weten hoe ze het willen hebben moeten zij zoveel mogelijk zelf betrokken zijn bij het formuleren en uitvoeren van het seniorenbeleid.