Zorg op maat

Zorg op maat

Op het terrein van zorg is er veel veranderd. Het rijk heeft ervoor gekozen om veel verantwoordelijkheiden bij de gemeente neer te leggen: de decentralisaties.

Er zijn er drie:

  1. WMO
  2. Jeugdzorg
  3. ParticipatieWet

Door de manier waarop de zorgverzekeringen al waren ingericht en andere wijzigingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid wordt er veel verantwoordelijk bij mensen zelf gelegd. Om de kosten voor zorg te beperken wordt door de regering een belangrijke bijdrage gevraagd (maar ook geëist) van mantelzorgers en vrijwilligers.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de inwoners van Alphen aan den Rijn dan ook mogelijkheden krijgen om deze eigen verantwoordelijkheid ook goed te kunnen invullen. De gemeente heeft het ServicePlein ingericht als integrale toegang tot alle zorg die geboden of georganiseerd kan worden.  

Wij vinden het belangrijk dat mensen niet alleen hun eigen verantwoordelijkheid voor zorg goed kunnen invullen. Wij geloven dat de Bijbel ons ook leert om verantwoordelijk te zijn voor het welzijn en de gezondheid van anderen. De gemeente kan hierbij een ondersteunende rol vervullen bijvoorbeeld door het faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers.

Op mantelzorgers en vrijwilligers is een druk aanwezig dat zij zorg blijven verlenen. Maar ook voor hen is het goed (of soms nodig) om enige afstand te nemen. We zijn blij dat de gemeente respijtzorg (het tijdelijk overnemen van zorg door anderen) aanbiedt.

De ChristenUnie blijft het belangrijk vinden dat er zorg geboden kan worden vanuit een levensovertuiging of religie. Als je niet goed in je vel zit, of ziek bent, dan is het vertrouwenwekkend als er iemand voor je zorgt, die over belangrijke zaken in het leven hetzelfde denkt als jij.