Veiligheid

Veiligheid op straat

Sociale veiligheid en veiligheid op straat

De samenleving vormen wij samen. Overheid, inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen zijn samen verantwoordelijk voor het bouwen aan een veilige samenleving. Alphen aan den Rijn is gelukkig een veilige stad, maar regelmatig horen wij dat mensen onveiligheid ervaren. Soms is er hierbij inderdaad sprake van onveilige situaties, soms is er meer sprake van een onveilig gevoel dan van echte onveiligheid. Aan beide situaties wil de ChristenUnie iets doen!

De ChristenUnie vindt dat onveilige situaties moeten worden aangepakt. Dit kan vaak al op een simpele manier, denk aan het plaatsen van meer verlichting, het weghalen van struiken, het gebruik van WhatsApp-groepen in de buurt etc, maar ook door het gericht handhaven van de regels. Hierin heeft de politie een belangrijke taak. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van (flexibel) cameratoezicht.

Daarnaast willen wij dat woonwijken en het centrum en verschillende buurten en kernen veilig zijn. Daarvoor moet de gemeente regelmatig buurtveiligheidsonderzoeken uitvoeren en op basis hiervan wijkveiligheidsplannen opstellen. Ook het gebruik van het politie-keurmerk “Veilig Wonen” moet verder worden bevorderd samen met politie en woningcorporaties. Om de veiligheid verder te bevorderen worden personen die hieraan niet bijdragen aangesproken op hun gedrag en worden regels gehandhaafd.

Buurtbemiddeling is een goed instrument om in situaties met (beginnende) conflicten bespreekbaar te maken en zo erger te voorkomen.

Activiteiten die geen positieve bijdrage leveren aan de stad zijn coffeeshops, gokautomatenhallen en sexinrichtingen. Overlast wordt aangepakt en uitbreiding kan niet aan de orde zijn.