Economie

Een goed vestigingsklimaat

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voor bedrijven in Alphen aan den Rijn een goed vestigingsklimaat bestaat. Hiervoor is het onder andere nodig dat er een betere ontsluiting komt. Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende, en vooral veilige bedrijfsterreinen en winkelgebieden één belangrijke voorwaarden.

Een gezonde lokale economie is ook belangrijk voor het realiseren van voldoende werkgelegenheid. Bedrijven kunnen immers niet zonder mensen, maar voor de inwoners van Alphen aan den Rijn is voldoende werkgelegenheid ook van belang.

De ChristenUnie wil zorgen dat de gemeente blijft insteken op een optimaal arbeidsmarktbeleid. Dit vooral met het oog voor de maakindustrie en de kenniseconomie. Wij vinden het belangrijk dat er een goede aansluiting bestaat tussen de opleidingen en de vraag van het bedrijfsleven.

De gemeente moet volgens de ChristenUnie vooral samen met sterke andere intermediairs een functie vervullen door het verbinden van belangen.