Samenleving

Alphenaren voor elkaar!

Alphenaren zijn er in diverse soorten en maten. De Alphense samenleving verandert continue. Er wonen mensen in de stad of in de dorpen daaromheen. Inwoners kennen steeds meer verschillende culturele achtergronden. Arbeidsmigranten en statushouders houden de gemoederen bezig.

In Gods ogen zijn alle mensen waardevol, of zij nu blank zijn of zwart, christen of moslim. God houdt van hen. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat wij met respect voor elkaars gewoontes, cultuur en religie samen leven. 

De ChristenUnie Alphen aan den Rijn vindt het daarom belangrijk dat nieuwe inwoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen om de Nederlandse taal goed te beheersen en de gebruiken en gewoonten kennen. De gemeente kan hen hierbij zo nodig ondersteunen, bijvoorbeeld door duidelijk te maken welke vrijwilligersorganisaties hen behulpzaam willen zijn om Nederland te leren kennen.

Vanwege de aanwezige spanningen, ook in de Alphense samenleving, gaat dat blijkbaar niet vanzelf. Dat leidt er soms toe dat mensen veilig in hun eigen kring blijven. Maar wanneer we met elkaar willen samenleven moeten we elkaar opzoeken om een goed gesprek mogelijk te maken.

Er moeten dus ook gelegenheden zijn, of gecreëerd worden, waar mensen met een verschillende culturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten.