Sprekersaanvraag

Wilt u dat een van de fractieleden van de ChristenUnie deelneemt aan een debat of activiteit? Of wilt u graag dat één van onze fractieleden bij u op werkbezoek komt? Wij willen hier graag aan meewerken.

Mail dan naar fractie@alphenaandenrijn.christenunie.nl . Vermeld in ieder geval de datum, om welke activiteit en kandidaat het gaat en hoeveel bezoekers of aanwezigen u (realistisch) verwacht.

Het fractiesecretariaat zal dan zo spoedig mogelijk reageren op uw verzoek.