PerspectieF

ChristenUnie-jongeren op reis naar Brussel met PerspectieF

Op 5 en 6 februari ben ik, Jonathan Venema, met een groep van 20 PerspectieF ChristenUnie jongeren op excursie naar Brussel geweest. Op dinsdagochtend vertrokken we vanuit Amersfoort met de bus naar Brussel waar we als jongeren onderweg elkaar leerden kennen doormiddel van een kennismakingsspel. In Brussel aangekomen konden we meteen aan de slag. Na een korte lunchpauze liepen we richting de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland aan de Europese Unie (EU). Vanuit Den Haag krijgen de ambtenaren die daar ons land vertegenwoordigen in de EU hun opdracht.

Daarna gingen we naar het Huis van de Nederlandse Provincies. Alle Nederlandse provincies werken daar samen om gehoord te worden in Brussel. De organisatie probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op het beleid van de EU. Als je samenwerkt, kan je meer bereiken, samen sta je immers sterker.

Na deze bezoeken gingen we naar het hotel, daar aangekomen gingen we met elkaar in debat over stellingen betreffende de Europese Unie, bijvoorbeeld of er een Europees leger moet komen. Nadat we gedebatteerd hadden, was het tijd om te gaan eten. Waarna we de avond afsloten met een borrel.

De volgende dag zaten we al vroeg aan het ontbijt en vertrokken naar het Europees Parlement. Daar kregen we een presentatie en was er mogelijkheid om vragen te stellen. Een bezoek aan de publieke tribune kon natuurlijk niet ontbreken. Omdat we een lunch hadden met de ChristenUnie-fractie, mochten wij ook gedeelten van het Europees Parlement zien die normaal niet toegankelijk is voor bezoekers.

Daarop volgde een bezoek aan het Huis van de Europese Geschiedenis. Daar kan je meer leren over de geschiedenis van Europa en hoe de EU tot stand is gekomen. Na het museum hebben we nog wat bekende plekken in Brussel bezocht, zoals de Grote Markt. Hierna was het tijd om naar huis te gaan.

Het was een geslaagde excursie. Waar ik met plezier aan heb deelgenomen. Graag zal ik ook andere PerspectieF-activiteiten bezoeken. Waarbij ik het leuk zou vinden nog meer jongeren vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in politiek en de ChristenUnie.

 Jonathan Venema

Raadscommissielid ChristenUnie