Home

Nieuwsberichten

RSS icon linking to RSS overview

Zon op Alphen

P3022024.JPGwoensdag 13 maart 2019 Tweede Kamerlid van de ChristenUnie Carla Dik-Faber bracht op zaterdag 2 maart een bezoek aan coöperatie Zon op Alphen. Zon op Alphen heeft op verschillende locaties zonnepanelen liggen, waarmee bewoners hun eigen duurzame energie kunnen opwekken. lees verder
Labels

ChristenUnie-jongeren op reis naar Brussel met PerspectieF

perspectief groepsfoto.jpgdonderdag 07 maart 2019 Op 5 en 6 februari ben ik, Jonathan Venema, met een groep van 20 PerspectieF ChristenUnie jongeren op excursie naar Brussel geweest. Op dinsdagochtend vertrokken we vanuit Amersfoort met de bus ... lees verder
Labels

Toekomstperspectief voor landschap en stad

woningbouwlocaties.jpgdinsdag 05 februari 2019 Dit onderwerp in de Alphense gemeenteraad van 31 januari jl. gaat over nieuwe woningbouw locaties rondom de kern Alphen aan den Rijn. Na de commissievergadering eerder deze maand, zijn de voorgestelde locaties aangepast zoals gewenst door de ChristenUnie en andere commissieleden. lees verder
Labels

Zienswijze concept huisvestingsverordening Holland Rijnland

doelgroepen.pngdinsdag 05 februari 2019 Dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad van 31 januari jl. gaat over de verdeling van sociale huurwoningen. Omdat er daar te weinig van zijn, is er een huisvestingsverordening nodig. De ... lees verder
Labels

Otters in Alphen aan den Rijn

otters.jpgdinsdag 05 februari 2019 De otter is gearriveerd in de Alphense polder, tussen Aarlanderveen en Zwammerdam. Dat is een mooi bericht, zo’n beschermde diersoort die onze gemeente als zijn woongebied gaat zien. Niet helemaal... lees verder
Labels

Debat scenario's ijsbaan Leiden

schaatsen.pngdinsdag 05 februari 2019 Wethouder Schotanus bevond zich in dit dossier in een niet te benijden positie, omdat hij vanuit het college te horen had gekregen dat er geen cent zou worden vrijgemaakt voor een initiatief dat ... lees verder
Labels

Welkom bij de ChristenUnie in Delft

Stadskantoor Delft.jpgdinsdag 05 februari 2019 Beste ChristenUnieleden en PerspectieFleden, Op 20 maart mogen we naar de stembus om nieuwe vertegenwoordigers in Provinciale Staten en waterschappen te kiezen. Wil je goed scherp krijgen waar de ... lees verder
Labels

Motie nachtnet door ChristenUnie gewijzigd

openbaar nachtnet.jpgdinsdag 05 februari 2019 Tijdens de vergadering van 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad is met instemming van de fractie van de ChristenUnie een motie openbaar nachtnet aangenomen. Hiermee wordt het college wordt ... lees verder
Labels

Waardig Ouder Worden: Wonen, meedoen en beleven

Manifest Waardig Ouder Worden Utrecht Michelwoensdag 19 december 2018 De Klankbordgroep WOW van de ChristenUnie en vertegenwoordigers van OSO hebben met elkaar gesproken over de meerwaarde die mensen hebben die zich na afloop van hun maatschappelijke arbeidsproces ... lees verder
Labels

Bezoek aan Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn

koudekerk ad rijn.jpgwoensdag 19 december 2018 Op 3 december bracht de ChristenUnie fractie een bezoek aan Sporthal de Ridderhof in Koudekerk. De vertegenwoordigers van het Dorpsoverleg deelden daar hun zorgen met ons over de manier waarop de ... lees verder
Labels

Overige berichten archief

Raadsvragen 13 december inzake feitenrelaas dossier IJsbaan Leiden

feiten ijsbaan.pngwoensdag 19 december 2018 Mede op initiatief van de ChristenUnie hebben acht raadsfracties gezamenlijk een brief naar het college geschreven, waarin gevraagd wordt om een gedetailleerd feitenrelaas rondom alle ... lees verder
Labels

Verbouwing Castellum

Theater Castellumwoensdag 19 december 2018 De ChristenUnie fractie constateert dat we hier te maken hebben met een forse extra kostenpost voor Castellum, als gevolg van oplossen achterstallig onderhoud. Daar bovenop komt de geplande ... lees verder
Labels

Najaarsrapportage

smiley.jpgwoensdag 19 december 2018 In de commissievergadering zijn veel onderwerpen met elkaar gewisseld. Castellum nam daar ook een groot deel van de discussie in beslag.  De ChristenUnie steunt en onderstreept  het pleidooi van ... lees verder
Labels

Meerjarenonderhoudsplan buitensportvelden (MJOP)

MJOP.jpgwoensdag 19 december 2018 Afgelopen raadsvergadering is het meerjarenonderhoudsplan buitensportvelden vastgesteld. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen bewegen en sporten. We vinden het belangrijk dat het ... lees verder
Labels

Belastingverordening

belastingwoensdag 19 december 2018 Jaarlijks wordt de belastingverordening vastgesteld, waarin de tarieven van de belastingen, heffingen en leges voor het komende jaar geregeld worden. Volgens afspraak stijgen de woonlasten voor ... lees verder
Labels