Home

Nieuwsberichten

RSS icon linking to RSS overview

Waardig Ouder Worden: Wonen, meedoen en beleven

Manifest Waardig Ouder Worden Utrecht Michelwoensdag 19 december 2018 De Klankbordgroep WOW van de ChristenUnie en vertegenwoordigers van OSO hebben met elkaar gesproken over de meerwaarde die mensen hebben die zich na afloop van hun maatschappelijke arbeidsproces ... lees verder
Labels

Bezoek aan Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn

koudekerk ad rijn.jpgwoensdag 19 december 2018 Op 3 december bracht de ChristenUnie fractie een bezoek aan Sporthal de Ridderhof in Koudekerk. De vertegenwoordigers van het Dorpsoverleg deelden daar hun zorgen met ons over de manier waarop de ... lees verder
Labels

Raadsvragen 13 december inzake feitenrelaas dossier IJsbaan Leiden

feiten ijsbaan.pngwoensdag 19 december 2018 Mede op initiatief van de ChristenUnie hebben acht raadsfracties gezamenlijk een brief naar het college geschreven, waarin gevraagd wordt om een gedetailleerd feitenrelaas rondom alle ... lees verder
Labels

Verbouwing Castellum

Theater Castellumwoensdag 19 december 2018 De ChristenUnie fractie constateert dat we hier te maken hebben met een forse extra kostenpost voor Castellum, als gevolg van oplossen achterstallig onderhoud. Daar bovenop komt de geplande ... lees verder
Labels

Najaarsrapportage

smiley.jpgwoensdag 19 december 2018 In de commissievergadering zijn veel onderwerpen met elkaar gewisseld. Castellum nam daar ook een groot deel van de discussie in beslag.  De ChristenUnie steunt en onderstreept  het pleidooi van ... lees verder
Labels

Meerjarenonderhoudsplan buitensportvelden (MJOP)

MJOP.jpgwoensdag 19 december 2018 Afgelopen raadsvergadering is het meerjarenonderhoudsplan buitensportvelden vastgesteld. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen bewegen en sporten. We vinden het belangrijk dat het ... lees verder
Labels

Belastingverordening

belastingwoensdag 19 december 2018 Jaarlijks wordt de belastingverordening vastgesteld, waarin de tarieven van de belastingen, heffingen en leges voor het komende jaar geregeld worden. Volgens afspraak stijgen de woonlasten voor ... lees verder
Labels

Regionaal en lokaal veiligheidsplan 2019

Politie agenten op de motor.jpgdinsdag 27 november 2018 Een veilige samenleving is volgens de ChristenUnie een samenleving in verbinding. Veiligheid is veel meer dan een juridisch te reguleren behoefte. Ook zorg, vertrouwen, geborgenheid zijn ... lees verder
Labels

Bezoek aan Benthuizen

Benthuizen 2 Einde voetpad .....JPGdinsdag 27 november 2018 Zaterdagmorgen 17 november om 10 uur verzamelden Wijnand Goudzwaard (Dorpsoverleg Benthuizen), John van Rumpt (aanspreekpunt ChristenUnie Benthuizen), Siem Bak en Caroline Blom zich om op de fiets... lees verder
Labels

Uitvoeringsplan senioren

Manifest Waardig Ouder Worden Utrecht Micheldinsdag 27 november 2018 De gemeenteraad heeft het uitvoeringsplan senioren vastgesteld. Dit plan is onderdeel van het programma Blijvend Thuis. Hiermee wil de gemeente bereiken dat alle inwoners van Alphen aan den Rijn ... lees verder
Labels

Overige berichten archief

Willen = kunnen

ice-skating-235547_1920.jpgdinsdag 27 november 2018 In de raadsvergadering van 18 oktober heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die wethouder Schotanus de opdracht gaf om scenario’s uit te werken waardoor een bijdrage vanuit de gemeente Alphen... lees verder
Labels

Raadscommissie FPBD

donderdag 08 november 2018 Live meekijken? https://channel.royalcast.com/gemeentealphenaandenrijn lees verder
Labels

Bezoek aan Brandweer in Alphen aan den Rijn

Brandweer 2.jpgmaandag 05 november 2018 Maandagavond 22 oktober was de Christen Unie fractie aanwezig bij een oefenavond van de Brandweer in de Havenstraat te Alphen aan den Rijn. De Brandweer Alphen aan den Rijn liet ons veel zien van ... lees verder
Labels

Vijf scenario’s verbreding van de Gouwe

water.jpgmaandag 05 november 2018 Bij het vaststellen van de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan heeft de provinciale SGP-CU fractie via een motie afgedwongen dat er onderzoek gedaan gaat worden naar de verkeersknelpunten in ... lees verder
Labels

Bijdrage ChristenUnie Alphen a/d Rijn tijdens vaststellen Programmabegroting 2019

jaarbegroting 2019.jpgmaandag 05 november 2018 Voorzitter,   Bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma medio juli heeft de ChristenUnie het Bijbelverhaal van de 7 magere en 7 vette jaren aangehaald. Kort samengevat komt dat neer op het ... lees verder
Labels