Home

Nieuwsberichten

RSS icon linking to RSS overview

Raadscommissie FPBD

donderdag 08 november 2018 Live meekijken? https://channel.royalcast.com/gemeentealphenaandenrijn lees verder
Labels

Bezoek aan Brandweer in Alphen aan den Rijn

Brandweer 2.jpgmaandag 05 november 2018 Maandagavond 22 oktober was de Christen Unie fractie aanwezig bij een oefenavond van de Brandweer in de Havenstraat te Alphen aan den Rijn. De Brandweer Alphen aan den Rijn liet ons veel zien van ... lees verder
Labels

Vijf scenario’s verbreding van de Gouwe

water.jpgmaandag 05 november 2018 Bij het vaststellen van de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan heeft de provinciale SGP-CU fractie via een motie afgedwongen dat er onderzoek gedaan gaat worden naar de verkeersknelpunten in ... lees verder
Labels

Bijdrage ChristenUnie Alphen a/d Rijn tijdens vaststellen Programmabegroting 2019

jaarbegroting 2019.jpgmaandag 05 november 2018 Voorzitter,   Bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma medio juli heeft de ChristenUnie het Bijbelverhaal van de 7 magere en 7 vette jaren aangehaald. Kort samengevat komt dat neer op het ... lees verder
Labels

Wel of niet bijdragen aan realisatie 333-meter ijsbaan Leiden

ice-skating-235547_1920.jpgdonderdag 25 oktober 2018 Onderstaand de officiële tekst van de politieke besluitvorming over het door Alphen aan den Rijn wel of niet bijdragen aan de realisatie van een 333-meter overdekte ijsbaan in Leiden. Wat betekent dat besluit? lees verder
Labels

Uitvoeringsprogramma infrastructuur (MIPI)

MIPImaandag 01 oktober 2018 In de maand september heeft de fractie van de ChristenUnie zich gebogen over het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsprogramma infrastructuur om in onze gemeente onze voorzieningen die nodig zijn... lees verder
Labels

Jeugdzorg

jeugdzorg handenmaandag 01 oktober 2018 De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de transformatie van de jeugdhulp in Alphen aan den Rijn. Dat onderzoek is wat onze fractie betreft veel te vroeg gekomen. Dat blijkt ook uit het rapport,... lees verder
Labels

Nieuwbouw Kaju Putih

Bouw.jpgmaandag 01 oktober 2018 Met grote verbazing heeft de ChristenUnie de berichten rondom de budgetoverschrijding bij de nieuwbouw van Kaju Putih ontvangen. Na het gemeentehuis in Boskoop en de bibliotheek komt er nu weer ... lees verder
Labels

Motie regenboogstad

iedereen telt meemaandag 01 oktober 2018 GroenLinks e.a. dienden in de raadsvergadering van 27 september een motie 'Alphen Regenboogstad' in. De overwegingen van de indieners gaan over de sociale acceptatie van homoseksualiteit en ... lees verder
Labels

Huisvesting van arbeidsmigranten

woningmarkt-APR_4602maandag 01 oktober 2018 Het huisvesten van arbeidsmigranten is al jaren een ingewikkeld issue. Deze arbeidskrachten zijn belangrijk voor de bedrijven in onze gemeente. Veel bedrijven, zoals de boomkwekers, zijn hiervan ... lees verder
Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

Overige berichten archief

Motie snel internet

snel internetdonderdag 27 september 2018 Tijdens de raadsvergadering van 27 september ondersteunde de ChristenUnie met anderen een motie 'snel internet' van het CDA. In deze motie wordt het College verzocht het initiatief te nemen om ... lees verder
Labels

ChristenUnie introduceert WOW! In Alphen aan den Rijn

180711 foto WOWdonderdag 12 juli 2018 De fractie van de ChristenUnie dient in de gemeenteraadsvergadering van 12 juli a.s. een motie in om het programma Waardig Ouder Worden (WOW!) ook in Alphen aan den Rijn mogelijk te maken. lees verder
Labels

Inwoners hebben het laatste woord

Alphen_kunstwerk_dark_limousine_exitwoensdag 06 juni 2018 Caroline Blom – de Ruiter heeft namens de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over het vervangen van het kunstwerk ‘A dark limousine exit’ dat op het Raoul Wallenbergplein staat. Hieronder ... lees verder
Labels

Nulmeting Citymarketing

city-2042634_1280woensdag 06 juni 2018 Op 17 mei is in de commissie Ruimtelijk en Economisch Domein (RED) Citymarketing aan de orde geweest. Al eerder is in 2017 een plan van aanpak citymarketing met marketingdoelstellingen voor Alphen aan den Rijn van de Economic Development Board Alphen (EDBA) door de gemeenteraad besproken, gericht op het vergroten van de naamsbekendheid en imago van de gemeente in de regio en het versterken van de waardering van inwoners en ondernemers.

Bij de bespreking in 2017 is afgesproken dat er met het oog op een betere onderbouwing van het plan indicatoren worden ontwikkeld en dat er lees verder
Labels

Veiligheid in Alphen aan den Rijn

Politieagent.jpgwoensdag 06 juni 2018 Op 24 mei jl. is de Raad in de commissie Financiën, Bestuurlijk en Publiek Domein (FBPD) opnieuw door middel van presentaties vanuit politie, brandweer en de afdeling veiligheid bijgepraat over de resultaten van de samenwerking binnen de Veiligheidsregio. Hierbij is een levendig beeld geschetst en zichtbaar gemaakt dat er ondanks de soms krappe bezetting effectief wordt samengewerkt. 

Alphen aan den Rijn is een van de veiligste 100.000+ gemeenten. De inzet van de vele vrijwilligers heeft bijgedragen aan het positieve resultaat. Wij hebben hiervoor onze complimenten uitgesproken.

Daarnaast blijkt samenwerking in de verschillende wijken en dorpen cruciaal bij het aanpakken van bijvoorbeeld jeugdoverlast (zoals in de Snijdelwijk). 

Een belangrijk punt dat de brandweercommandant aanstipte, is gevaar van het ontstaan van huisbrand bij ouderen. Ook de ChristenUnie vindt dit een belangrijk punt, onder andere in relatie tot de speerpunten uit ons manifest Waardig Ouder Worden (WOW). Om zo lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen is brandveiligheid immers heel belangrijk.

Ook werden de fracties uitgenodigd om lees verder
Labels