Schriftelijke vragen

Een van de mogelijkheden die de fractie van de ChristenUnie heeft om haar taken uit te voeren is het stellen van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Van deze mogelijkheid maakt de fractie regelmatig gebruik. De door de fractie van de ChristenUnie gestelde vragen treft u aan onderstaand aan: