Bestuur

Het bestuur vormt de schakel binnen de partij door contacten te onderhouden met de leden, de fractie, de provinciale en landelijke vertegenwoordigers. Daarnaast is de taak van het bestuur om praktische zaken te regelen. Denk bijvoorbeeld aan de ledenvergaderingen.

Bij het bestuur van de lokale afdeling zijn diverse mensen betrokken. Wanneer u ook hierbij betrokken wilt raken of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de leden van het bestuur door te mailen naar bestuur1@alphenaandenrijn.christenunie.nl. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:


Kees Demoed - Voorzitter
vacature - Secretaris
vacature - Penningmeester
André van Aarle - Algemeen bestuurslid
Regina Zewuster - Algemeen bestuurslid
Wim de Zeeuw- Algemeen bestuurslid
Harm de Jong - Algemeen bestuurslid