Bestuur

Vacature bestuur

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Ben je enthousiast over onze partij en zou je je er graag voor willen inzetten, solliciteer dan door een email te sturen naar onze bestuursvoorzitter Kees Demoed :mail.

Speciale kwaliteiten zijn niet vereist, enkel enthousiasme en een hart voor onze lokale ChristenUnie. 

Wij hopen op veel reacties!

Het bestuur vormt de schakel binnen de partij door contacten te onderhouden met de leden, de fractie, de provinciale en landelijke vertegenwoordigers. Daarnaast is de taak van het bestuur om praktische zaken te regelen. Denk bijvoorbeeld aan de ledenvergaderingen.

Bij het bestuur van de lokale afdeling zijn diverse mensen betrokken. Wanneer u ook hierbij betrokken wilt raken of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de leden van het bestuur door te mailen naar mail bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Kees Demoed - Voorzitter
Wim de Zeeuw - Secretaris
Reinder Koornstra- Penningmeester
André van Aarle - Algemeen bestuurslid